Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Posts Tagged ‘transtsendentaalne meditatsioon’

 “Tema meel muutub sama tohutuks ja mõõtmatuks nagu öötaevas”

Craig Pearson, Ph.D. 8. aprillil 2010

Laozi
Hiina, VI sajand e.Kr

Ta elas pealinnas, kus teenis kuninga õukonnaarhivaarina. Suure targana tõmbas ta ligi paljusid inimesi, kes kogunesid tema ümber ja pidasid teda oma õpetajaks. Kuid nähes linna ja kuningriigi moraalset allakäiku, ei tundnud ta end seal kodus ja otsustas lahkuda.

Ta rändas lääne poole, kavatsedes ületada maa kaugeima läänepoolse rajajoone ja elada seal piirialal elu lõpuni üksinduses.

Aga kui ta jõudis kuningriigi lääneväravani, tundis valvur ta ära. Ta palus targal kirjutada üles oma õpetuse, enne kui see maalt lõplikult lahkub.

Vastavalt legendile sündis nii Tao Te Ching(ehk Daodejing). See Hiina tark oli Laozi [kirjutakse ka Lao Tse või Lao-Tsu / toimetaja kommentaar].

Sellest suurest teosest sündis Taoismina (ehk Daoismina) tuntud suur filosoofiline ja religioosne traditsioon, mis on olnud rohkem kui kahe aastatuhande vältel Ida-Aasias nii mõjuvõimas ja mis on laiendanud kahe viimase sajandi vältel oma mõjuala ka Läände.

Me teame Laozist väga vähe. Mõned õpetlased kahtlevad, kas sellenimeline inimene on üldse olemas olnud (Laozi tähendab vana õpetaja või vanad õpetajad). Mõned usuvad, et temale omistatud teosed on kirjutanud aja jooksul erinevad inimesed. Aga see ei ole tähtis. Tähtis on teadmine, ning kes tahes Daodejingi ka kirjutas, valdas ta kahtlemata suurt teadmist.

On raske ette kujutada, milline oli elu Hiinas 2600 aastat tagasi, VI saj. eKr, mil Laozi oma õpilastega seal elas. Aga tema õpetused on tänapäevalgi vägagi asjakohased. Laozi pakub tänapäeva poliitilistele juhtidele nii praktilisi juhiseid kui nõuandeid.

Milles peitub Laozi õpetuse tuum?

Kõige tähtsam asi, mida inimesed võivad elus teha, kinnitab Laozi oma Daodejingis ja teistes temale omistatud teostes, on omandada vaikse teadveloleku seisund – avada meel oma allikale:

Tühjenda end täielikult
Vaigista meele rahutused
Ainult siis oled sa tunnistajaks sellele
Kuidas kõik kerkib esile tühjusest
Vaata kõiki asju õitsemas ja tantsimas
Lõputus mitmekesisuses
Ning ühine taas täieliku tühjusega —
Nende tõeline puhe
Nende tõeline olemus
Esile kerkimas, õitsemas, lahustumas taas
See on tagasituleku igavene jätkuvus.

Selle protsessi teadmine toob valgustatuse
Selle protsessi käestlaskmine toob õnnetuse

Ole vaikne
Vaikolek ilmutab igaviku saladused
Igavik hõlmab kõikvõimaliku
Kõikvõimalik juhatab ühesuse nägemuseni
Ühesuse nägemus toob esile kõikehaarava armastuse
Kõikehaarav armastus hoiab alal Looduse suurt tõde
Looduse suur tõde on Tao

Kes teab seda tõde elab igavesti
Keha võib hävida, teod võivad ununeda
Aga temal, kellel on Tao, on terve igavik [1] — 16. peatükk.

Laozi kutsub meid üles “tühjendama end täielikult,” “vaigistama meele rahutused.” Siis me kogeme “tühjust”, mis on kõikide asjade allikas ja eesmärk. See “toob valgustatuse” ja “ilmutab igaviku saladused”. Kinni selles kogemuses, omandab inimene “ühesuse nägemuse”, elab “kõikehaaravas armastuses” ja saavutab surematuse. Vastandina sellele, “selle protsessi käestlaskmine toob õnnetuse”. Laozi nimetab elu seda transtsendentset ala Tao ehk Dao. Dao tõlgitakse tavaliselt Teena või Rajana. See mõiste tähistab “loomust”. See viitab selgesti looduse väga sügavale tasandile, sest nagu Laozi ütleb, kui sa omandad Tao, omandad sa “kogu igaviku”.

Tao kogemine, märgib Laozi järgmises värsis, lubab meelel minna teiselepoole mõtlemise ja tajumise pealiskaudsust:

Mõtteist vabanenud meel
Sulandunud iseendasse
Näeb Tao olemust.
Mõtteist täidetud meel
Samastunud iseenda aistingutega
Näeb ainuüksi selle maailma vorme. [2]

“Tao olemuse” kogemine, ütleb Laozi, tähendab tõe tajumist. Ning võti selleks on omakorda lasta meelel rahuneda sissepoole iseendasse, ületades mõtlemise.

Allpool mõned lõigud Hua Hu Ching’st, teisest Laozile omistatud teosest:

Kõrgem isik rahustab maha oma meele nii nagu universum paneb paigale tähed taevas.
Ühendades meele tabamatu allikaga, vaigistab ta selle.
Olles vaigistunud, avardub see loomulikult, ning lõpptulemusena muutub tema meel sama tohutuks ja mõõtmatuks nagu öötaevas. [3].

Sedamööda, kuidas meel vaigistub, ütleb Laozi, see avardub, mis tipneb piiramatu teadlikkusega. See kogemus, rõhutab ta samas teoses, on võti kõige hea juurde – sellest kogemusest ilmajäämine, hoiatab ta, jätab sind igavesse eksitusse:

Ole vaikne. Avasta harmoonia omaenese olemuses. Emba seda. Kui sa suudad seda, saavutad sa kõik, ning maailm on jälle heatahtlik. Kui sa ei suuda, oled sa varjude keskel igavesti eksinud. [4]

Allpool on toodud veel üks lõik Laozilt, seekord teosest Wen-Tzu, kus räägitakse jällegi meele vaigistamisest teiselepoole mõtlemist kuni “ülima lihtsuseni”. See, rõhutab ta, on “suur saavutus”.

Selgendanud oma silmad, nad ei näe; vaigistanud oma kõrvad, nad ei kuule. Sulgenud oma suud, nad ei räägi; lasknud oma meelel olla, nad ei mõtle. Loobunud mõistuslikkusest, pöörduvad nad tagasi ülimasse lihtsusesse; lastes puhata oma eluvaimul, nad ütlevad lahti teadmisest. Seetõttu ei tunne nad meeldimust ega vastumeelsust. Seda nimetatakse suureks saavutuseks. [5]

Transtsendentaalset meditatsiooni praktiseerides omandavad Laozi sõnad uue mõtte. Te saate kohe aru, et Laozi räägib transtsendeerumisest. Paljud inimesed, kes praktiseerivad transtsendentaalset meditatsiooni, on kogenud just seda, mida ta kirjeldab. Näide sellest:

Mulle meenub selgelt mu esimene selge transtsendeerumiskogemus päeval, mil sain [transtsendentaalse meditatsiooni tehnika] juhised. Järgides õpetaja juhiseid ja teadmata, mida oodata, hakkasin vajuma lõdvestumise üha sügavamatele tasanditele, justnagu oleksin uppumas oma tugitooli. Mõne aja, vast minuti või paari pärast, kogesin ma mõtete puudumise vaikset sisemist seisundit, vaid puhast teadvelolekut ja ei midagi muud; siis sain ma jälle teadlikuks oma ümbruskonnast. See jättis minusse sügava kergenduse, sisemise uuenemise ja õnne tundmuse.

Nagu paljud mediteerijad teavad, ei ole Tao mingi abstraktne ettekujutus. See on puhta teadvuse valdkond, mõtte allikas sügaval iseendas. See on ka looduse arukuse allikas, loodusseaduse ühendväli, mida on matemaatiliselt kirjeldanud kvantfüüsika.

Alati, kui mediteerime, alati, kui transtsendeerume, kogeme me seda piiritut välja. Me äratame selle. Me elavdame seda. Meie teadvus avardub. Meie loovus ja arukus suurenevad. Meie mõtted ja teod lähevad kooskõlla loodusseadusega. Loodusseaduse jõud hakkab toetama igat meie mõtet ja tegu, ning me võime teostada oma soovid selleks vaeva nägemata.

Seda välja on kirjeldatud kõikides maailma suuremates filosoofilistes ja religioossetes traditsioonides. Platon ütleb selle kohta Hea ja Kaunis. Aristoteles nimetab seda Olemiseks. Plotinuse jaoks on see Ääretu, Clairvaux’ Püha Bernardinuse jaoks Sõna, Ralph Waldo Emersoni jaoks Ülihing. Kristluses räägitakse sellest kui sisemisest Taevariigist, judaismis on see Ein Sof. Selle transtsendentse välja vahetut kogemist nimetatakse Indias Yoga, bidismis Nirvana, islamis fana, kristluses vaimseks abieluks. See on universaalsel tegelikkusel ja universaalsel kogemusel põhinev universaalne õpetus.

Alati, kui ma loen Tao Te Ching’i või Wenz’i, hindan ma nende mineviku valgustatud inimeste suurust, kes on esitanud selle universaalse õpetuse omal ajal nii suurepäraselt ja kelle sõnad innustavad ja juhivad meid veel tänapäevalgi.

Ning ma hindan seda, mida oleme saanud Maharishilt — lihtsat, loomulikku, pingutusteta tehnikat, mida igaüks võib õppida ja kasutada, ja mille abil me võime nautida transtsendeerumise hindamatut kogemust kaks korda päevas.

VIITED
[1] Laozi, Tao Te Ching, tõlk. Jonathan Star (New York: Tarcher, 2003), 29.
[2] Tao Te Ching, 14.
[3] Hua Hu Ching: The Unknown Teachings of Lao Tzu, tõlk. Brian Walker (San Francisco: HarperOne, 1995), 7.
[4] Hua Hu Ching, 25.
[5] Lao-tzu, Wen-Tzu: Understanding the Mysteries, tõlk. Thomas Cleary (Boston and London: Shambhala, 1992), 35.

TÕLGETEST
Tao Te Ching’st (Daodejing) on tehtud sadu tõlkeid. See jääb tõlgete arvult maha ainult Piiblist kui maailma kõige enimtõlgitud teosest. Mulle meeldib Jonathan Stari tõlge selle lihtsuse ja poeesia, samuti Laozi põhisõnumi selge esitusviisi tõttu. Teised head tõlked pärinevad teiste hulgas Stephen Mitchellilt (Harper Perennial Modern Classics, 2006) ja Gia-Fu Fengilt ning Jane Englishilt (Vintage, 1997).*

*Eestikeelsetest väljaannetest võiks märkida Jaan Kaplinski (Daodejing, Vagabund 2001) ja Linnart Mälli tõlget (Daodejing: kulgemise väe raamat, Perioodika 1979).

Dr. Craig Pearson on Fairfieldis, Iowa osariigis USA-s paikneva Maharishi University of Management (Maharishi Juhtimisülikool) tegevasedirektor. Ta on töötanud viimased 33 aastat ülikoolis mitmetel ametikohtadel, sealhulgas teaduskonna dekaanina, üliõpilasdekaanina, Maharishi Juhtimisülikooli Kirjastuse direktorina, Freshman Composition’ direktorina ja elukutselise kirjanduse professorina.

Tal on Maharishi Juhtimisülikooli filosoofiadoktori kraad ja ta on inimese täispotentsiaali arengut käsitleva kahe raamatu autor: The Complete Book of Yogic Flying (Kõik joogalendamisest) ja The Supreme Awakening: Developing the Infinite Potential Within (Ülim ärkamine: Lõputu potentsiaali arendamine iseendas – ilmumas). Ta on ka Maharishi School of the Age of Enlightenment (Maharishi Valgustusajastu Kool) direktorite nõukogu liige.

Teised postitused Craig Pearsonilt:

Alfred, Lord Tennyson – “A state of transcendent wonder”

Helen Keller – “I feel the flame of eternity in my soul”

Walt Whitman – “The luminousness of real vision”

Ralph Waldo Emerson – “Within man is the soul of the whole; the wise silence; the universal beauty”

Henry David Thoreau – “We become like a still lake of purest crystal”

Kaasnevad postitused:

  1. Why don’t you try wandering with me to the Palace of Not-Even-Anything” – Zhuangzi
  2. Maharishi, What is the Settled State of Mind—is it ‘Transcendence’?”
  3. Thousands of Buddhist Monks in Asia Learn Transcendental Meditation
  4. Why does music attract our mind?
  5. Children of the Night: giving girls a safe haven – within

Märksõnad: Daoism, Tao Te Ching, Transcend

Read Full Post »

%d bloggers like this: